Ръководство на Купувача » Покупка

Водене на преговори и отправяне на оферта
Може би искате да преговаряте никакви конкретни условия, които се различават от оригиналната оферта – напр. намаляване на цена, дребни ремонти, разсрочено плащане и т.н. – кажете ни офертата си и ние ще се свържем с продавача, за да преговаряме от ваше име. След като офертата Ви бъде приета, ще трябва да платите депозит (обикновено това е 10% от договорената цена) и да поискате имотът да бъде изтеглен от пазара незабавно.

Предварителен договор
След като са договорени всички условия, следва да се подпише предварителен договор между купувача и продавача. Ние Ви препоръчваме да използвате адвокат или нашите адвокати да изготвят договора, вместо да се използва договора от страна на продавача. Това ще ви спести много главоболия и ще стесигурни, че вашите интереси ще бъдат защитени.

Завършване на сделката
Според Българското законодателство покупко-продажба на недвижими имоти следва да се извърши пред нотариус. Това е моментът, когато купувачът плаща остатъка от договорената цена и новия нотариален акт се подписва от двете срани (купувач и продавач). Ако не може да присъствате лично, то вашият адвокат или упълномощено от Вас лице може да подпише от ваше име. Обикновено отнема няколко дни преди да си получите нотариалният акт, т.к. след като бъде подписан, нотариариуса го изпраща за вписване в службата по вписвания към съответния район, едва след това може да си получите новият нотариален акт.

Ако решите да използвате услугите на някой от нашите адвокати, той или тя ще получи новия нотариален акт, когато е готов и ще декларира имота в служба Местни Данъци и Такси в съответното населено място без допълнително доплащане. По закон това трябва да стане в рамките на един месец след продажбата. Ако не сте присъствали лично при изповядване на сделката, ние ще ви изпратим новият нотариален акт и ключовете за имота Ви на адрес, който Вие посочите, без допълнително заплащане
 

Услуги след покупката