Ръководство на Купувача » Услуги след покупката

Услуги след покупката:
- Регистриране на имота в служба Местни Данъци и Такси в съответното населено място
- смяна на партидите във ВиК и енерго-разпределителното дружество (където се намира имота)
- ремонт на имота
- Застраховка на имота
- Поддръжка на имота
За повече информация моля свържете се с нас