Ръководство на Продавача » Завършване на продажбата

Завършване на продажбата

Когато намерим купувач за имота ви, ще договорим всички аспекти по продажбата, включително цена, срокове, начин на плащане, предаване владението на имота и др. Обикновено изискваме капаро в размер на 15% от договорената цена да бъде платено от купувача при подписване на предварителен договор. Това се прави, за да е сигурен купувача, че имота ще бъде свален от продажба от една страна, а от друга се гарантира на продавача, че купувача няма да се откаже от покупката.

Ние ще ви съдействаме да се снабдите със актуални документи за продажбата на имота ви. В повечето случаи документите, с които ще трябва да се снабдите преди продажбата са данъчна оценка и скица на имота, които се издават от общината, в която се намира имота; документ за липса на тежести и бележки за платени битови сметки (ток, вода, телефон, интернет, газ и др). В някои случаи, може да се наложи да се снабдите с допълнителни документи, доказващи правото ви на собственост, за които ще ви консултираме допълнително.Ако е необходимо, ние можем да ви снабдим с всички тези документи (ще е необходимо пълномощно).

След като всички документи са налице, вие сте готови за прехвърлянето на собствеността на имота, което по закон се извършва пред нотариус по местоположение на имота. Освен, ако не е договорено друго, Купувачът заплаща нотариалните такси по прехвърлянето на собствеността. Парите от продажната цена на имота ще ви бъдат платени в деня на прехвърлянето на собствеността на имота пред нотариус. Ако не можете да присъствате при нотариалното изповядване на сделката, може да упълномощите нас, или ваш адвокат или роднина, които да се подпишат вместо вас, като в този случай, парите от продажбата на имота ще ви бъдат платени директно по посочена от вас банкова сметка.

Ако имате допълнителни въпроси свържете се с нас и ние ще ви отговорим. Нашият уебсайт е www.ibgimoti.com