Визи » Обща информация

ВИЗИ ЗА БЪЛГАРИ

Списък на държавите, за които е необходима/не е необходима виза при краткосрочен престой (до 90 дни), за българските граждани, притежатели на обикновени паспорти, можете да изтеглите от ТУК.

Списък на държавите, за които е необходима/не е необходима виза при краткосрочен престой (до 90 дни), за българските граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, можете да изтеглите от ТУК.

Видове визи:

І. За летищен транзит / виза вид “А”/

ІІ. За краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване / виза вид “С”/

ІІІ. За дългосрочно пребиваване / виза вид “D”/

Обща информация: Визите се издават от дипломатическите и консулски представителства на Република България. Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител. 
източник: www.mfa.bg