Визи » Виза тип “А”

І. ВИЗА ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНЗИТ /ТИП ”А”/

Необходими документи:

- Редовен документ за задгранично пътуване.
- Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване в следващите държави по маршрута, както и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими.
- Актуална цветна снимка - паспортен формат.
- Резервация за полет.
Преди издаване на визата за летищен транзит се представя билет и копие от него.