Визи » Виза тип "С"

ІІ. ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ ВИД „С”

Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване
Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане. Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 12 месеца или по изключение – до 5 години, като:

2.1. Многократна виза със срок на валидност до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година е получил виза за краткосрочно пребиваване и е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и са налице основания за кандидатстване за многократна входна виза.

2.2. Многократна виза, със срок на валидност не повече от 5 години, може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходните две години е получил и използвал едногодишна виза за многократно влизане, в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и основанията за искане за многократна входна виза все още са валидни.

Образец на покана декларация може да получите от съответната служба от Дирекция “Миграция”- МВР и регионалните й звена.