Ръководство на Купувача » Ипотечен кредит

Ипотечен кредит – необходими документи

След избора на имот логично идва време да го платите. Плащането може да стане както със собствени средства, така и с кредит от банкова институция. Обръщаме внимание, че плащания над 10 000 лева задължително се извършват по банков път. Ние от Ай Би Джи може да съдействаме при контакта Ви с избрана от Вас банка, да подготвим необходимите документи.
При започване на преговори с избраната банка е необходимо да подготвите: Документ, показващ дохода Ви за период от 6 до 12 месеца, копие на трудов договор, копие на лична карта; документи за имота: нотариален акт , скица, данъчна оценка, удостоверение за наличие/липса на задължения и предварителен договор.
Следващият етап е да направите оценка на пазарната стойност на бъдещото ви жилище. Тази оценка я прави оценител, избран от Банката. Цената на такава оценка е различна в различните банки, но най-често е между 100 и 150 лева.
След като получите одобрение е необходимо да сключите договор за банков кредит. Следва ипотеката на недвижимия имот. Тя се прави най-често при избран от банката нотариус (за приблизителната цена на услугата може да се обърнете към нас).

Предварително одобрение

Докато събирате необходимите документи е препоръчително да задвижите и друг процес – предварителното одобрение от банката за максималния размер кредит, който може да получите. Желателно е това да стане преди да подпишете предварителен договор с продавача на имота и да платите капаро. На този етап банките обикновено изискват следните документи:
• Искане за кредит по образец на банката;
• Копие от лична карта;
• Служебна бележка за доходите по образец на банката;
• Експертна оценка на предлаганато обезпечение.

Стандартни документи при кандидатстване за ипотечен кредит

След като получите предварително одобрение по кредита, може да пристъпите към подписване на предварителен договор с продавача и набавяне на останалите документи.
В таблицата по-долу ще намерите стандартните документи при кандидатстване за ипотечен кредит, откъде и за колко време може да ги получите.